Конструктивно проектиране ЕООД 
Конструктивно проектиране ЕООД
 
Начало
Кои сме ние
Области на работа
Проектен опит
Контакти
 
     
 

ОФИС:
гр. София, ул. “Миджур” № 49-51, офис 2 – партер

БАЗА:
гр. София ул. “подп. Васил Златарев”, кв. Гара Искър, промишлена зона

 
     
 
Проектен опит - Обследване на сгради и съоръжения


по обекта все още се работи

• Обследване на конструкцията, Реконструкция на офис-сграда в УПИ XVI6, кв. 398, местност Центъра, ул. ”Леге” №17, гр. София, СО р-н ”Средец”, възложител: „Сердика Пропъртис” АДСИЦ;

АЕЦ ”Козлодуй”
завършен 07.2002 год.

• “Анализ състоянието на бетона на строителната конструкция на РО в мястото за разполагане на СВК за блокове 1 и 2” - Инвеститор АЕЦ”Козлодуй” ЕАД;

ул. ”Врана” №51
завършен 01.2011 год.

Обследване на конструкцията на масивна двуетажна сграда сграда в УПИ VII7, КВ. 44A, местност ГГЦ - Зона В 17, гр.София,”Врана 51”;

ИРТ 2000
завършен 05.2003 год.

• Изследване с безразрушителни методи състоянието на конструкцията на биологичната защита на ИРТ 2000 и на шихтохранилището му;

Университетска болница Лозенец
завършен 11.2005 год.

• Проучване на състоянието на бетона и армировката и анализ и оценка на текущото техническо състояние на сградата на Блок III – Разширение, Университетска болница Лозенец;